Udaljeno potpisivanje – mogućnosti

Reference num. 6152 Views: 2677
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Zahtev za dobijanje ovlašćenja za udaljeno potpisivanje možete podneti preko banke. Ne podržavaju sve banke ovaj servis, pa je potrebno da proverite da li vaša banka omogućava udaljeno potpisivanje.

Kada banka uključi funkcionalnost udaljenog potpisivanja, otvorite ovu stranicu https://webebank.ebb-bg.com/

Šta udaljeno potpisivanje omogućava i kome je namenjeno:

  • Udaljeno potpisivanje omogućava potpisivanje paketa ili naloga sa računara na kojem nije instalirana e-banka.
  • Odgovorna osoba može preko web stranice potpisati naloge koji su iz e-banke poslati na udaljeno potpisivanje.
  • Pruža veću mobilnost dozvoljavajući korisnicima da pregledaju i potpišu nalog preko web stranice.
  • Stalan i potpun pregled računa, u svakom trenutku preko stranice za udaljeno potpisivanje možete proveriti stanje i promet po računu.
  • Moguća podela prava između pripreme i slanja naloga od potpisivanja (i za korisnike jednokorisničke verzije Hal E-Bank).

Više o udaljenom potpisivanju možete pročitati ovde.