Uputstva za instaliranje root sertifikata (preuzmite root sertifikat preko Mozilla Firefox)

Reference num. 6059 Views: 3588
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Root sertifikat je potreban kada Windows nema dovoljno podataka da proveri informacije o Vašem kvalifikovanom elektronskom sertifikatu, a komponenta portala/potpisa zahteva lokalno verifikovan sertifikat.

1

Sa stranice POLITIKE I ROOT SERTIFIKATI, preuzmite Halcom BG CA PL e-signature.cer datoteku klikom na obojeni naslov sertifikata.

2

U pregledaču u gornjem desnom uglu kliknite na Menu i izaberite Settings (srp. Podešavanja).

3

Izaberite Privacy & Security (Privatnost i bezbednost).

4

Idite na dno stranice i kliknite na View Certificates (Prikaži sertifikate)

5

U novom prozoru kliknite na karticu Authorities (Autoriteti), a zatim na opciju Import (Uvoz)

6

U novom prozoru dođite do foldera Downloads (Preuzimanja), označite datoteku Halcom BG CA PL e-signature.cer i potvrdite svoj izbor klikom na dugme Open (Otvori).

7

Potvrdite obaveštenje klikom na OK.

8

Ako ste ispravno dodali osnovni sertifikat, u pregledu sertifikata će se pojaviti jedno od sledećeg Halcom BG CA PL e-signature ili Halcom BG Root CA.