Zašto sertifikat JEDNA ZA SVE i Hal E-Bank?

Reference num. 6113 Views: 1759
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
  • Sa kvalifikovanim elektronskim sertifikatom JEDNA ZA SVE i Hal E-Bank rešenjem za elektronsko bankarstvo poslujete na isti način sa više banaka.
  • U Hal E-Bank ovlašćena osoba može udružiti podatke sa više računa i više banaka što omogućava preglednije poslovanje.
  • Sa jednim sertifikatom omogućeno je korišćenje svih bankarskih i drugih e-rešenja koja su podržana od Hal E-Bank.
  • Isti sertifikat možete koristiti za poslovanje sa Hal E-Bank u zemlji i inostranstvu.