Želim da pređem sa Personal E-Bank (jednokorisnička verzija) na Corporate E-Bank (višekorisnička verzija)

Reference num. 6131 Views: 2379
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...

Hal E-Bank/Corporate je višekorisnička verzija programa. Podaci se skladište u zajedničku bazu podataka i istovremeno su dostupni svim korisnicima u okviru Vaše mreže.

Hal E-Bank/Corporate radi sa IBM DB2 bazom, koja omogućava deljenje podataka i nema ograničenje u veličine baze podataka kao što je slučaj kod jednokorisničke verzije. Korišćenje Hal E-Bank/Personal na više računara ne može nadomestiti funkcionalnosti Hal E-Bank/Corporate, pošto sa tom verzijom svaki računar ima lokalnu bazu podataka. Podaci iz Hal E-Bank/Personal (sa jednog računara) se mogu uvesti u bazu podataka koju koristi Hal E-Bank/Corporate.

Uslugu instalacije vrši Halcom tehnička podrška – postupak naručivanja.