Kako in kje pridobim Halcom One digitalno potrdilo v oblaku?

Reference num. 4166 Views: 2613
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...

Za pridobitev digitalnega potrdila v oblaku je potrebno izpolniti dokumentacijo, ki je na voljo na spletni strani https://one.halcom.si/narocilo.

Dokumentacijo lahko oddate pri eni izmed naših prijavnih služb.

Za kreiranje e-identitete in kvalificiranega digitalnega potrdila v oblaku mora biti uporabnik najprej ustrezno identificiran. Skladno z Uredbo (EU) št. 910/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. julija 2014 o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja za elektronske transakcije na notranjem trgu in o razveljavitvi Direktive 1999/93/ES (t.i. uredba eIDAS) lahko ponudnik kvalificiranih storitev zaupanja preveri identiteto uporabnikov bodisi neposredno ali prek tretje osebe v skladu z nacionalnim pravom:

  • s fizično prisotnostjo fizične osebe ali pooblaščenega predstavnika pravne osebe ali
  • na daljavo, s pomočjo sredstev elektronske identifikacije, v zvezi s katerimi je bila pred izdajo kvalificiranega digitalnega potrdila zagotovljena fizična prisotnost fizične osebe, ali pooblaščenega predstavnika pravne osebe
  • s potrdilom kvalificiranega elektronskega podpisa ali kvalificiranega elektronskega žiga, ali
  • s pomočjo drugih načinov identifikacije, ki so priznani na nacionalni ravni in zagotavljajo enakovredno zanesljivost kakor fizična prisotnost.