Kako in kje pridobim digitalno potrdilo v oblaku?

Reference num. 4166 Views: 92
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Za kreiranje e-identitete in kvalificiranega digitalnega potrdila v oblaku mora biti uporabnik najprej ustrezno identificiran. Skladno z Uredbo (EU) št. 910/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. julija 2014 o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja za elektronske transakcije na notranjem trgu in o razveljavitvi Direktive 1999/93/ES (t.i. uredba eIDAS) lahko ponudnik kvalificiranih storitev zaupanja preveri identiteto uporabnikov bodisi neposredno ali prek tretje osebe v skladu z nacionalnim pravom:

  • s fizično prisotnostjo fizične osebe ali pooblaščenega predstavnika pravne osebe ali
  • na daljavo, s pomočjo sredstev elektronske identifikacije, v zvezi s katerimi je bila pred izdajo kvalificiranega digitalnega potrdila zagotovljena fizična prisotnost fizične osebe, ali pooblaščenega predstavnika pravne osebe
  • s potrdilom kvalificiranega elektronskega podpisa ali kvalificiranega elektronskega žiga, ali
  • s pomočjo drugih načinov identifikacije, ki so priznani na nacionalni ravni in zagotavljajo enakovredno zanesljivost kakor fizična prisotnost.

Za pridobitev digitalnega potrdila je potrebno oddati zahtevek in naročilnico. Oba dokumenta sta vam na voljo na naši spletni strani (www.onesign.si), na portalu Vep.si ali na sedežu ponudnika storitev zaupanja Halcom CA, Tržaška 118, Ljubljana (v prihodnje tudi pri drugih prijavnih službah).

Registracijska in aktivacijska koda se imetniku posredujeta po dveh ločenih kanalih, ena po elektronski pošti, druga pa po drugem varnem kanalu (npr. varen spletni portal dostopen s kvalificiranim potrdilom, osebna vročitev po klasični pošti, preko posebnega varnega spletišča, ipd.).