Naručivanje kvalifikovanog sertifikata za pravna lica

Reference num. 7011 Views: 14121
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 votes, average: 4,33 out of 5)
Loading...

U skladu sa Zakonom o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju (sl. Glasnik RS, br. 94/2017) i međunarodnim preporukama i standardima Halcom BG CA izdaje kvalifikovane sertifikate za elektronski potpis.

JMBG u sertifikatima

U skladu sa nastalim zakonskim izmenama izdaju se sertifikati sa i bez JMBG broja u zavisnosti od odabira budućeg vlasnika, prilikom popunjavanja obrazaca. Sertifikati koji se izdaju bez JMBG sadrže broj ličnog dokumenta (broj lične karte za državljane Srbije ili broj pasoša za strane državljane).

Sertifikati koji ne sadrže JMBG nisu pogodni za rad na pojedinim državnim portalima. Svi profili sertifikata za pravna lica su pogodni za rad sa elektronskom bankom.

Ako se odlučite da Halcomov kvalifikovani elektronski sertifikat naručite direktno kod nas, to možete učiniti u tri jednostavna koraka:

1

Pripremite dokumentaciju za naručivanje kvalifikovanog elektronskog sertifikata:

 • Popunite generalnu narudžbenicu CA1 Q
 • Za svako lice za koje naručujete sertifikat popunite zahtev za dobijanje kvalifikovanog elektronskog sertifikata CA2 Q
  * ukoliko želite da naručite reizdavanje postojećeg sertifikata obavezno unesite broj kartice
 • Za svako lice za koje naručujete kvalifikovani elektronski sertifikat obezbedite kopiju ličnog identifikacionog dokumenta (lična karta)
 • Fotokopija OP obrasca zakonskog zastupnika
 • Ako pravno lice nije registrovano kod Agencije za privredne registre (i nije omogućen pristup podacima na internet stranici agencije) potrebna je i fotokopija odluke o upisu u odgovarajući registar
2

Dokumentaciju neophodnu za dobijanje kvalifikovanog elektronskog sertifikata dostavljate na našu adresu: Halcom a.d., Beogradska 39, 11000 Beograd.
Nakon dostave dokumentacije na navedenu adresu (lično ili putem pošte) dobićete predračun na e-mail adresu koju ste naveli u CA1 Q obrascu.

Molimo vas da proverite neželjenu poštu (junk e-mail), jer se može desiti da se e-mail sa predračunom nalazi tamo.

Ukoliko Halcomov kvalifikovani elektronski sertifikat poručujete preko neke od poslovnih banaka koja je u mreži Registracionih tela, dokumentaciju predajete u banci.

U roku od tri radna dana nakon evidentiranja uplate i dostavljanja potpune i ispravne dokumentacije (KORAK 1), izrađuje se sertifikat.

3

Preuzimanje kvalifikovanog elektronskog sertifikata

Halcom je omogućio lično preuzimanje sertifikata na jedan od dva načina

a) u prostorijama Halcom-a ili
b) dostavljanjem na vašu željenu adresu.

Za preuzimanje sertifikata lično u prostorijama Halcom-a, budite upoznati sa sledećim:

 • Garantujemo vreme izrade od najviše tri radna dana od trenutka prispeća potrebne dokumentacije i vaše uplate,
 • Nakon izrade sertifikata biće vam poslat e-mail da je sertifikat izrađen,
 • Od trenutka kada primite e-mail Vaš sertifikat možete preuzeti bilo kog radnog dana u vremenu od 8.30 do 16.30h u prostorijama Halcom-a (Beogradska 39, III sprat, Beograd),
 • Sertifikat može preuzeti isključivo osoba za koju je sertifikat izrađen uz identifikacioni dokument.

Ukoliko se odlučite za preuzimanje sertifikata dostavom na vašu željenu adresu budite upoznati sa sledećim:

 • Garantujemo vreme izrade od najviše tri radna dana od trenutka prispeća potrebne dokumentacije i vaše uplate,
 • Nakon izrade sertifikata biće Vam poslat e-mail da je sertifikat izrađen i poslat kurirskom službom
 • Na e-mail ćete dobiti i link za preuzimanje PIN i PUK kodova – pogledajte uputstvo za preuzimanje.
 • U najvećem broju slučajeva vreme potrebno da pristignu obe pošiljke je između 2 i 5 radnih dana (od dana izrade sertifikata). Za ovu opciju Halcom garantuje vreme izrade, ali ne i vreme isporuke sertifikata,
 • Pošiljka će biti uručena isključivo osobi za koju je sertifikat izrađen (kurir će odbiti uručivanje drugoj osobi bez obzira na razlog ili ovlašćenja koja druga osoba ima)
CA1-Q.pdf 188.64 Kb download
CA2-Q.pdf 199.97 Kb download