Preuzimanje PIN i PUK kodova

Reference num. 7742 Views: 1247
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

PIN i PUK kod za Vaš novi sertifikat preuzimate prateći instrukcije iz e-mail obaveštenja poslatog na adresu koju ste upisali u narudžbenicu prilikom naručivanja sertifikata. E-mail će Vam biti poslat kada bude završen proces izrade sertifikata.

1

Otvorite e-mail sa naslovom „Halcom sertifikat – preuzimanje PIN koda“ koji Vam je poslat sa adrese ca@halcom.rs

2

U tekstu e-maila kliknite na link PREUZMI PIN KOD

3

Otvoriće se stranica „Preuzimanje PIN i PUK kodova“.

U prvo polje unesite JMBG, a u drugo broj ličnog dokumenta koji ste koristili prilikom naručivanja sertifikata. Zatim kliknite na NASTAVI.

*Ukoliko ste nerezident imaćete samo polje za unos broja ličnog dokumenta (pasoša). 

4

Prikazaće Vam se broj kartice, PIN i PUK kod. Potrebno je da sačuvate sva tri podatka. Zapišite ih ili odštampajte, čuvajte na bezbednom mestu i nemojte ih davati drugim licima.

Nakon zatvaranja ove stranice kodovi više neće biti dostupni na linku iz e-maila.


PIN kod će Vam biti potreban za aktivaciju nove pametne kartice/USB ključa, uputstvo za aktivaciju možete pogledati na ovoj stranici.

Broj kartice i PUK kod su neophodni prilikom otključavanja sertifikata, ukoliko se tri puta u nizu unese pogrešan PIN kod.