Preko Hal E-Bank želimo da poslujemo sa dodatnom bankom

Reference num. 6156 Views: 3667
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Ako ste već korisnik Hal E-Bank aplikacije, možete dodati račune drugih banaka bez dodatnog instaliranja.

Nakon zaključivanja dogovora o korišćenju Hal E-Bank sa novom bankom, banka će Vam poslati dokumentaciju koju je potrebno popuniti i vratiti banci. Banka će Vam tražiti i izvoz sertifikata.

 

Banka korisnikU DODELJUJE ovlaŠĆENJA na osnovu primljene dokumentacije

 

Po završetku procedure možete dodati novi račun u program.
Otvorite Hal E-Bank, u gornjem meniju izaberite Komunikacija > Moje prvo povezivanje na banku i izaberite odgovarajuću banku.

PIN kod je vezan za sertifikat. Bezbednosni kodovi ostaju isti i ne zavise od broja računa ili banaka s kojim poslujete.