Koraci za aktivaciju novog sertifikata

 

1. PREUZIMANJE NEXUS PERSONAL PROGRAMA

Nexus Personal je neophodan za rad sa Halcom sertifikatima.
Preuzmite program klikom na dugme Nexus Personal 5.8.6

*Uputstvo za instalaciju možete pogledati na zasebnoj stranici.


 

2. POVEZIVANJE SERTIFIKATA sa računarom

U zavisnosti na kom mediju se nalazi sertifikat, pogledajte video:


 

3. AKTIVACIJA SERTIFIKATA

Nakon završetka koraka 1 i 2, aktivirajte sertifikat promenom PIN koda:


Upotreba sertifikata

Gde može da se koristi Halcom sertifikat

VRSTE SERTIFIKATA

Halcom sertifikaciono telo (Halcom CA) izdaje kvalifikovane sertifikate za pravna i fizička* lica. Obe vrste sertifikata možete koristiti za potpisivanje dokumenata i pristup državnim portalima. Razlika je što sa sertifikatom za pravna lica možete koristiti i Halcom elektronsko bankarstvo, dok sa sertifikatom za fizička lica to nije moguće.

  • Napomena: Sertifikat koji glasi na fizičko lice može da se koristi za potrebe pravnih lica.


UPOTREBA

Kvalifikovani sertifikat za pravna lica možete koristiti za:

  • Hal E-Bank aplikaciju za elektronsko bankarstvo sa 17 banaka u Srbiji
    (spisak banaka)
  • Web SME rešenje (elektronsko bankarstvo za mala i srednja preduzeća)
  • Elektronsko potpisivanje dokumenata
  • Pristup državnim portalima

Kvalifikovani sertifikat za fizička lica možete koristiti za:

  • Elektronsko potpisivanje dokumenata
  • Pristup državnim portalima

 

Hal E-Bank/Personal - Jednokorisničko rešenje za elektronsko bankarstvo

Hal E-Bank/Personal je rešenje za elektronsko bankarstvo za rad na jednom računaru. Rešenje omogućava korišćenje više računa i više banaka, u jednoj aplikaciji u istom trenutku. Ovo je offline rešenje, internet konekcija je potrebna samo u momentima slanja naloga i preuzimanja prometa/izvoda i stanja.

UPUTSTVO ZA INSTALACIJU

 

Deblokada sertifikata - Postupak za otključavanje PIN koda

Ukoliko ste 3 puta pogrešno uneli PIN kod i sertifikat se „zaključao“, potrebno je uraditi deblokadu. Za deblokadu pametne kartice/USB ključa neophodan vam je PUK kod kojeg ste preuzeli putem linka prilikom izdavanja sertifikata ili se nalazi u koverti koju ste dobili uz sertifikat.

Ukoliko ne možete pronaći PUK kod, kvalifikovani sertifikat se može deblokirati u prostorijama Halcoma (Beogradska 39, Beograd). Sertifikat možete dostaviti poštom ili lično – isključivo osoba na koju glasi sertifikat.

Nekvalifikovani sertifikat se ne može deblokirati bez koverte i ukoliko ne možete da je pronađete potrebno je poručiti reizdavanje sertifikata.

Kako biste utvrdili da li je Vaš sertifikat kvalifikovan ili nekvalifikovan ispratite uputstvo.

 

UPUTSTVO ZA DEBLOKADU SERTIFIKATA

 

Produžavanje važnosti sertifikata - Online obnova i reizdavanje

Važenje sertifikata je 3 godine od datuma izdavanja (datum upisan na prednjoj strani pametne kartice/okviru bele kartice koju ste dobili uz USB). Obnova/reizdavanje sertifikata se može uraditi isključivo na isto pravno i ovlašćeno lice.

 

ONLINE OBNOVA – PRE ISTEKA VALIDNOSTI SERTIFIKATA

U momentu obnove sertifikata, neophodno je da postojeća kartica/USB ključ bude u računaru kako bi sistem preuzeo potrebne podatke. Popunite zahtev za online obnovu sertifikata.

Online obnovom preuzimate novi sertifikat koji će važiti naredne tri godine, ali ćete ga koristiti na postojećoj pamentoj kartici ili postojećem USB ključu. Na jednoj kartici/USB ključu online obnovu je moguće izvršti samo jednom (nakon isteka online obnovljenog sertifikata radi se reizdavanje).

Kada proces izrade bude završen, link za preuzimanje novog sertifikata će Vam stići na e-mail. Važnost obnovljenog sertifikata je od momenta preuzimanja, a ne prestanka važnosti prethodnog.


 

REIZDAVANJE – NAKON ISTEKA VALIDNOSTI SERTIFIKATA

Zahtev za produženje sertifikata se može podneti i nakon isteka važnosti, isključivo popunjavanjem formulara i prateći uputstvo.

Kada proces izrade bude završen, dobićete novu pametnu karticu/USB ključ.
Važnost reizdatog sertifikata je od momenta izrade, a ne prestanka važnosti prethodnog.

 

Dodatne informacije o sertifikatima

TIPOVI MEDIJA

Kvalifikovani elektronski sertifikati za pravna lica izdaju se na pametnoj kartici i USB ključu, dok se sertifikati za fizička lica izdaju samo na USB ključu.

 ČITAČI PAMETNIH KARTICA

Čitači su uređaji koji povezuju računar sa pametnom karticom i omogućavaju bezbednu razmenu podataka. Dostupne čitače za Halcom kartice možete pogledati i poručiti klikom na LINK ili ih nabaviti u bilo kojoj prodavnici računarske opreme.

 NARUČIVANJE

Kvalfikovani sertifikat možete poručiti direktno od Halcoma ili (za pravno lice) preko nekih od banaka u kojoj imate račun (potrebno je da proverite sa Vašom bankom da li pružaju tu mogućnost).

Zahtev za izdavanje sertifikata možete podneti na stranici za naručivanje.
Potrebno je da odaberete da li želite sertifikat za pravno ili fizičko lice i kliknete na opciju ‘Novi sertifikat’. Za ovaj korak nije potrebno prijavljivanje postojećim sertifikatom. Ukoliko Vam pregledač ponudi izbor sertifikata kliknite na ‘Cancel’.

 CENA

Halcom elektronski sertifikati važe 3 godine. Sve cene su izražene sa PDV-om.

Pravno lice Fizičko lice
Pametna kartica 8600 RSD /
USB ključ 10780 RSD 5820 RSD
Online obnova 8500 RSD 5500 RSD

 

 

 

 


 


 

 

 


 

Tehnička podrška

Stupite u kontakt sa Halcom tehničkom podrškom klikom na donje opcije.
Radno vreme podrške je radnim danima od 8 do 17 časova.